Koliko bandwidth-a (protoka) za Vaš sajt???

Mnoge hosting kompanije koriste termin bandwidth (protok) da bi definisale količinu saobraćaja koja je dozvoljena između vašeg sajta i klijenata na određenom vremenskom periodu

Kada govorimo o bandwidth-u sa strane web hosting-a tada NE MISLIMO na standardnu definiciju bandwidth-a koja se ondosi na maksimalnu veličinu prenesenih podataka u jednici vremena. Termin „bandwidth“ kod zakupa hosting prostora se odnosi na količinu prenesenog saobraćaja od strane vašeg sajta i klijenta u određenom vremenskom periodu (najčešće na mjesečnom nivou).

Kako izračunati protok na mjesečnom nivou???

Prilikom zakupa hosting prostora postoji stavka koja se odnosi na bandwidth i koja može imati  razne vrijednosti (200GB, 400Gb, 1TB, neograničeno…)

Sad, Vi sebi postavljate pitanja: “koji paket da uzmem, koliko će moj sajt generisati saobraćaja, da li će me blokirati ako sav saobraćaj iskoristim?”.

Da bi ste okvirno izračunali koliko Vaš sajt generiše saobraćaja na mjesečnom nivou preduzmite sledeće korake:

  1. Izračunajte prosječnu veličinu stranice na Vašem sajtu u KB*.
  2. Pomnožite tu vrijednost sa prosječnim brojem posjeta u mjesecu
  3. Rezultat iz drugog koraka pomnožite sa prosječnim brojem stranica koje korisnik posjeti na Vašem sajtu.

*Da biste izračunali prvu stavku možete koristit sajt https://tools.pingdom.com/

Dobijeni rezultat je minimum za zakup, pravilo je da se na dobijeni iznos doda još 50%.

Kod nas u Teleklik-u je protok neograničen pa nemate razloga za brigu.

Kontakirajte nas preko email adrese support@teleklik.ba ili na besplatan info telefon 080 05 07 05