Serveri i backup rješenja

SERVERI I BACKUP RJEŠENJA

 

Implementacija i održavanje serverske infrastrukture

Serverska infrastruktura predstavlja jednu od najvažnijih komponenti informacionog sistema poslovne organizacije. Ona osigurava pouzdanost, sigurnost i efikasnost poslovnog sistema, omogućavajući organizaciji da efikasno upravlja svojim podacima, aplikacijama i servisima. Bez kvalitetne serverske infrastrukture, poslovna organizacija se suočava sa rizikom padova performansi, gubitkom podataka i nepredviđenih prekida u poslovanju. Zbog toga je od vitalnog značaja da se serverska infrastruktura pravilno planira, implementira i održava kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i konkurentnost organizacije.

Teleklik stručni tim će Vam pomoći da odaberete odgovarajuću konfiguraciju i virtuelizacijsku platformu, te dati prijedloge za implementaciju odgovarajućih servisa (file server, print server, mail server, backup rješenje, domen kontroler i dr.) koji će obezbijediti sigurnost i kontinuitet rada IT sistema. Naš zadatak je da u skladu sa Vašim potrebama pronađemo optimalna rješenja, obezbijedimo pravovremenu isporuku i implementaciju opreme, te, po potrebi, uslugu održavanja sistema.

 

ZATRAŽITE PONUDU:

Email: sales@teleklik.ba

Telefon: +387 51 491 862

SERVERI I BACKUP RJEŠENJA

 

Backup rješenja

Da bi Vaši poslovni podaci bili sigurni i bezbjedni, potrebno je da imate rezervnu kopiju (backup) podataka sa svih uređaja. Kada su u pitanju backup rješenja, Teleklik preporučuje NAS (Network Attached Storage) kompanije Synology.

Koristeći centralizovanu Synology bazu backup podataka, danas možete imati sigurnosne kopije svih svojih podataka automatski sačuvane na jednom mjestu. Synology uz svoje NAS uređaje nudi besplatan backup softver – Active Backup Suite.

Najistaknutije prednosti ovog sistema su:

• Centralizovan menadžment

• Uklanjanje duplih kopija

• Fleksibilne opcije za oporavak

• Brzo dobijanje podataka nazad

 

ZATRAŽITE PONUDU:

Email: sales@teleklik.ba

Telefon: +387 51 491 862