it outsourcing i
tehnička podrška

TelBiz Teh

TelPro Teh

IKT mrežna oprema

Licenciranje

Server Housing

Interventna tehnička podrška
TelBiz Teh

Usluga interventnog održavanja podrazumijeva održavanje IT infrastrukture po potrebi, odnosno intervenciju po zahtjevu ili prijavi problema od strane korisnika.

Interventno održavanje se izvodi kada pojedini pokazatelji daju naznaku da će doći do kvara sistema, mašine ili uređaja, ili kada pokazatelji pokažu pad performansi uređaja.

„Plati koliko trošiš“ je model naplate Teleklik usluge tehničke podrške, a koji je namijenjen malim i srednjim preduzećima u razvoju.

Preventivna tehnička podrška
TelPro Teh

Teleklik vrši preventivno održavanje vašeg sistema kako bi ostao u zadovoljavajućim radnim karakteristikama, koristeći sistematsko nadgledanje, detekciju i ispravak potencijalnog kvara prije nego dođe do njega. Teleklik u potpunosti preuzima kompletnu brigu o redovnom održavanju vaše računarske infrastrukture, u mjeri koja vama odgovara i garantuje vam da ćete se opustiti i fokusirati na važna poslovna pitanja, jer će tehnička pitanja biti u potpunosti riješena.

Usluga održavanja podrazumijeva tehničku podršku za Windows i Linux operativne sisteme, održavanje računara, servera, lokalnih mreža, raznih korisničkih aplikacija, zaštite mreže putem firewall-a, organizovanje zaštite od virusa, organizovanje dijeljenja podataka na lokalnoj mreži i udaljenim lokacijama, backup i zaštita vaših podataka te sve ostale aktivnosti koje su neophodne za nesmetano funkiconisanje vašeg informacionog sistema.

Nabavka IKT opreme

Izbor kvalitetne računarske i mrežne opreme predstavlja značajan faktor u produktivnosti i pouzdanosti vašeg poslovanja. Naše dugogodišnje iskustvo nam govori da kvalitetni i u radu dokazani brendovi pružaju najbolji odnos cijene i kvaliteta. Naš zadatak je da u skladu sa vašim potrebama pronađemo najoptimalnija rješenja, obezbijedimo pravovremenu isporuku robe i po potrebi implementaciju po sistemu ključ u ruke.


Kvalitetna računarska i
mrežna oprema predstavlja
osnovu svake uspješne
moderne kompanije.

Licenciranje

Licenciran software je standard u poslovnom svijetu. Garantuje vam maksimalnu podršku od strane proizvođača, kao i redovna ažuriranja najnovijim verzijama programa i sigurnosnim zakrpama.

Nelegalni software-i mogu dovesti u opasnost vaše podatke, a samim tim i ugroziti funkcionisanje poslovnog sistema. Zakup licenciranog software-a bilo na mjesečnom ili godišnjem nivou u svakom slučaju mnogo je isplativiji od štete koju može da prouzrokuje nelegalni software.

Neke od licenci koje za vas možemo obezbijediti su licence za:
Windows operativni sistem za računare i servere
Office 365
Office Home&Business
VMware
Plesk
PaloAlto
CheckPoint

Server Housing
(kolokacija opreme)

Server Housing usluga omogućava vam smještaj vašeg servera i drugih oblika IT opreme u tehnički adekvatno opremeljen prostor u Telekliku. Ova usluga namijenjena je kompanijama koje ne žele da namjenski grade svoje server sale ili imaju malu količinu opreme, pa im izgradnja soptsvenog prostora nije isplativa. Ova usluga uključuje smještanje vaše opreme u fizički i logički obezbjeđenu server salu sa alarmnim i protivpožarnim sistemom, sistemom profesionalne klimatizacije, internet linkom velikog kapaciteta i neprekidnim napajanjem obezbjeđenim pomoću industrijskog UPS-a i agregata.

Rješenje na klik!

BESPLATNI TELEFON TEHNIČKE PODRŠKE:
080 05 07 05

ZAHTJEVI ZA TEHNIČKU PODRŠKU
HELPDESK SISTEM
support@teleklik.ba

ADRESA
Kralja Petra II Karađorđevića 39
78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 491 860
Fax: + 387 51 491 868
Email: office@teleklik.ba

Translate »