WEB HOSTING I REGISTRACIJA
DOMENA

WEB HOSTING I REGISTRACIJA DOMENA

TelBiz Hosting – Shared Web&Email Hosting

Profesionalan i pouzdan hosting servis za Vaše web stranice i portale

WEB HOSTING I REGISTRACIJA DOMENA

Registracija domena

Prvi koraci u kreiranju identiteta kompanije na internetu su izbor i registracija sopstvenog naziva domena. Naziv internet domena definiše web adresu i adresu e-pošte kompanije, te predstavlja jedan od najvažnijih resursa kompanije u savremenom poslovanju.

Teleklik tim vam stoji na raspolaganju za sva pitanja u vezi registracije naziva domena.

ZATRAŽITE PONUDU:

Email: sales@teleklik.ba

Telefon: +387 51 491 862

WEB HOSTING I REGISTRACIJA DOMENA

Nabavka i implementacija SSL sertifikata

SSL je akronim za Secure Sockets Layer i predstavlja sigurnosni protokol komunikacije na internetu. SSL sertifikati podižu bezbjednost web stranica na visok nivo, a svim posjetiocima web stranice šalju jasnu poruku da su njihovi podaci koje ostavljaju na određenoj stranici zaštićeni. Uz pomoć SSL sertifikata komunikacija web browsera sa web serverom je enkriptovana, što posjetiocima web stranica obezbjeđuje najveći nivo bezbjednosti i povjerenja u web stranice koji posjećuju.

Teleklik pruža uslugu nabavke i implementacije SSL sertifikata provajdera Comodo i GeoTrust.

ZATRAŽITE PONUDU:

Email: sales@teleklik.ba

Telefon: +387 51 491 862