Word, Excel, Power Point + Cloud = Office 365

Poslovni dan svakog od nas prođe sa mnoštvom napisanih wordovih, excelovih dokumenata, uradi se i poneka Power Point prezentacija. Ukoliko imamo određene izmjene, dešava se 1000 verzija jednog dokumenta, još više mailova dok to sve iskomuniciramo sa kolegama. U najgorem slučaju, pokvari se računar ili lokalni server i onda ostanemo bez svih dokumenata, tabela, prezentacija, slika i slično.

Microsoft je ovdje dao sjajno rješenje iz Cloud-a – Office 365

Office 365 je nastao 2011. godine. U novembru 2013. godine Microsoft je lansirao posljednju generaciju sistema za poslovnu produktivnost u oblaku u proširenoj komercijalnoj verziji i u Bosni i Hercegovini. 

Prošle godine kompletna prodaja Office 365 je rasla za 900% u BiH!

Office 365 iz cloud-a omogućava upotrebu poznatih programa: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher i Outlook. Možete normalno da ih koristite, kreirate dokumente koje ćete pohraniti u okviru OneDrive-a (Office 365 memorijskog prostora), možete da dijelite dokumente u bilo koje doba sa kolegama. 

Ključna razlika u odnosu na tradicionalne Office pakete je u tome što svoje dokumente uvijek imate sa sobom i iste možete editovati u hodu bez obzira da li ste na putu ili kancelariji, jednostavno kroz Vaš web browser.

Znači sve se dešava u vašem Office nalogu – sve se dešava u Cloud-u! 

Ništa od dokumentacije nije na vašem računaru, nego se nalazi na Microsoft-ovim serverima, a vama je dostupno sa bilo koje tačke u Svijetu.

Pored „klasične“ upotrebe Microsoft Office paketa, Office 365 omogućava i sljedeće:

  • Kreiranje i dijelenje zadataka kroz kalendar;
  • Simultani rad na istoj dokumentaciji;
  • Online chat sa kolegama putem interne mreže – Yammer ili putem Skype for business;
  • Čuvanje putanje omiljenih stranica tzv. bookmarks-a;
  • Moguću mail komunikaciju (u zavisnosti od vrste Office-a) – Microsoft Exchange;
  • Prostor od 1TB za pohranu podataka – OneDrive;
  • Upload videa i slika;
  • Organizaciju slika u priče, prezentacije, newslettere koje je moguće shareovati kolegama, partnerima putem e-maila ili putem društvenih mreža – Sway.

Sve navedeno značajno pojednostavljuje upravljanje dokumentima i slikama, komunikaciju sa kolegama i poslovnim partnerima, prezentaciju firme i njenih usluga jer se sve kreira, čuva i šalje kroz Office 365.  Nije važno da li ste iOS, Android ili Windows korisnik, Office 365 je podržan na sve tri platforme što Vam omogućava fleksibilnost i uštedu kao i zaštitu investicije.

Office 365 preuzima ulogu vaše VIRTUELNE KANCELARIJE!