Wi-Fi hotspot

U moru današnjih skraćenica, tehničkih/marketinških pojmova i naziva pored dobrog starog Wi-Fi, pojavio se i Wi-Fi hotspot, zašto i kako nije tema ovog teksta, već ćemo se okrenuti samoj primjeni.

Wi-Fi hotspot je naziv za bežične lokalne računarske mreže postavljene na javnim mjestima, putem kojih korisnici mogu da pristupaju Internetu koristeći uređaje koji podršavanju Wi-Fi tehnologiju. Lokacije na kojima se se Wi-Fi hotspot najčešće nalazi su kafići, hoteli, aerodromi, željezničke i autobusne stanice, kongresni centri, razni sajamski i koncertni prostori, pozorišta, razni sportski objekti itd.

Wi-Fi hotspot u značajnoj mjeri poboljšava ponudu i uslugu organizacija i ustanova u kojima se koristi. Provibitno je hotspot bio zamišljen za osiguravanje bilinga, korištenje Wi-Fi Internet konekcije određenog Wi-Fi sistema, ali se u današnje vrijeme sve više se koristi u markentiške svrhe i za razna istraživanja. Na ovaj način se „neprimjetno“ sakupljaju podaci ciljane grupe ljudi koji su predmet istraživnja, u svrhu čega ćemo u nastavku pojasniti nekoliko različitih poveznica sa Wi-Fi hotspot rješenjem.

Wi-Fi analitika

Sakupljanje analitičkih podataka u realnom vremenu omogućava uvid u podatke o korisnicima koji pristupaju Wi-Fi mreži. Platformu za sakupljanje analitičkih podataka, čitav niz softverskih i hardverskih alata za kvalitetnu analizu i segmentaciju vaše ciljane grupe ljudi na potpuno siguran način u bilo kom trenutku. Korisnička demografija kao što su starosna dob, pol, mjesto i dužina trajanja korištenja pristupa Internetu, ukupan broj registrovanih i povezanih korisnika, količina korištenog Internet saobraćaj, pregled odnosa novih korisnika i onih koji su već bili na mreži, prosjek trajanja veze na mreži, samo su neki od statističkih podataka koje možete sakupiti koristeći tehnološki napredno hotspot rješenje (npr. koristeći Purple Wi-Fi platformu za analitiku).

Ovako visok nivo analitike će vam omogućiti da svoje marketinške poruke dostavite pravim ljudima u pravo vrijeme.

Wi-Fi povezivanje putem društvenih mreža

U današnje vrijeme korištenje društvenih mreža je veoma važan dio marketinga. Ova komponenta vam daje mogućnosti da ostvarite interakciju sa svojim korisnicima i uključite ih u svoj Wi-Fi hotspot sistem putem korisničkih naloga društvenih mreža koje koriste, poput Twitter, Google+, Facebook, Instagram i drugih.

Drugim riječima mogućnost pristupa vašoj Wi-Fi mreži će biti moguća isključivo putem društvenih mreža uz mogućnosti podešavanja dodatnih koraka poput obaveznog korištenja funkcija “Like” ili “Follow” prije nego što mogu početi koristiti pristup Internetu. Te funkcionalnosti ne trebaju biti omogućene i ne trebaju biti obavezne, ali iskustvo korisnika pokazuje da će i to rado učiniti ukoliko je to izričito potrebno za „besplatan“ pristup Internetu i tako vam omogućiti da se pojavite u mnogim prikazima privatnih profila na društvenim mrežama i ostvarite dodatnu promociju i ostale marketinške aktivnosti.

Wi-Fi marketing

Napredna Wi-Fi hotspot rješenja prikupljaju informacije koje omogućavaju identifikaciju i segmentaciju za vas interesantne grupe ljudi, realizaciju ciljanih reklamnih kampanja i osiguravanje lojalnosti posjetiilaca, njihov povratak na lokaciju i bolji prodajni rezultat.

Wi-Fi hotspot, odnosno pojedini alati koji se u sklopu njega mogu koristiti omogućuju sveobuhvatnu metodu nadzora i aktivne promocije vašeg poslovanja. Možete prilagoditi izgled početne stranice sa specifičnim podacima, brendovima i oglašavanjem. Dostupna je i mogućnost preusmjeravanja korisnika na određene stranice nakon uspješnog logovanja na Wi-Fi vaš sistem što je u potpunosti pod vašim nadzorom.

Vaša početna stranica može izgledati zaista jedinstveno uz mogućnost korištenja precizne analitike koja će otkriti širok raspon informacija o vašim korisnicima i omogućiti segmentiaciju ciljane grupe ljudi kojima namjeravate prenijeti za njih specifične marketinške poruke putem e-maila na njihove mobilne uređaje.

Pomenuti alati omogućuju kreiranje marketinških kampanja prema individualnim potrebama, sa neuporedivo manjim troškovima nego nekim drugim metodama. Važna je dostupnost količine podataka na osnovu kojih će se kreirati i plasirati pomenuta marketinška kampanja je nezamislivo velika i skalabilna za naknadna proširenja i dopune novim podacima.

Poziciona analitika

Ova funkcionalnost naprednih Wi-Fi hotspot rješenja omogućuje vam bolje razumijevanje svojih korisnika.

Da li je korisnik novi ili je već bio na vašoj lokaciji i odlučio se vratiti, gdje se kreće unutar vašeg prostora, koliki je nivo njegove lojalnosti i mnogi drugi korisni pregledi dostupni su unutar ovog rješenja bez obzira da li se korisnici povezuju na vašu Wi-Fi mrežu ili ne.

Na tlocrtu možete označiti određena područja nevidljivim linijama u kojima želite pratiti aktivnosti korisnika dok su povezani na vašu Wi-Fi mrežu. Na taj način možete momentalno dobiti informacije ko koristi vašu mrežu i na kojoj lokaciji, koliko dugo se zadržava na pojedinoj lokaciji i kuda se kreće nakon toga? Koje izloge ili proizvode najčešće gleda i slično.

Ciljane e-mail i SMS poruke mogu biti poslane korisnicima na njihove pametne telefone osiguravajući im uvid u atraktivne ponude i trenutne akcije na vašoj lokaciji.

Na osnovu prethodno iznesenog u vezi Wi-Fi hotspot rješenja, može se izvesti i zaključak da ovo rješenje predstavlja još jednog „Velikog Brata“ koji vrši nadzor nad ljudskom populacijom, ali za razliku od većine ostalih sistema koji nas nadziru i kontrolišu ovaj „Veliki Brat“ nam pruža mogućnost izbora, tj. uključite svoj Wi-Fi prijemnik i udahnite svoje novo Wi-Fi iskustvo punim plućima – ILI – ugasite svoj Wi-Fi prijemnik i nastavite svoje putavanje sigurnim, već istraženim životnim okruženjem, na Vama je da odlučite…

Za više informacija i stučno savjetovanje kontaktirajte nas na +387 51 491 860 ili putem emaila office@teleklik.ba.