Svi ti software-i za planiranje poslovanja

Tehnologija dostiže vrhunac razvoja, poslovi su više nego ikada automatizovani, a mi ipak svi radimo prekovremeno, svi smo u haosu i dezorganizaciji. Zašto je tako?! Odgovor je jednostavan.

Računari, telefoni i ostali gedžeti su nam omogućili da napravimo 1000 dopisa, odradimo 1000 radnih zadataka, i obavimo još 1000 nečega u danu. Nekada se 5 dopisa kucalo na mehaničkoj mašini čitavu sedmicu, telefonski su se ljudi mogli čuti samo ukoliko su kraj fiksnog telefona. Danas je brzina rada tolika da čovjekov mozak ne može ispratiti sve posljedice sopstvenog rada.

Hipotetički, kako dati odgovor kako je 10 ponuda jednog prodavca u jednoj firmi uticalo na korisnike, njegove kolege, dobavljače, računovodstvo, finansije, stanje skladišta… Teško da čovjekov um može voditi „na pamet“ uticaj svog rada (ili nerada 🙂 ) na firmu. S druge strane, svrha postojanja nekog biznisa, kao i očekivanja vlasnika, traže da se zadaci obavljaju sa minimumom troškova, a sa maksimalnim rezutatima, u suprotnom, kakav je interes započinjanja biznisa.

Zato su se ljudi još ’60-ih kada je proizvodnja rasla vrtoglavo – rast i razvoj nakon II Svjetskog rata je uzeo zamah, prepoznali potrebu da je potrebno pratiti efikasnost procesa proizvodnje. Prvi ERP oblik se vezuje za saradnju proizvođača trakora i druge mehaničke opreme (J.I. Case), i IBM-a.  

Programski inženjeri stvorili su programe za nadzor inventara, mjerenje stanja i izvještaja o stanju. Nakon toga ERP je doživio brojne modifikacije i razvoj kroz istoriju, a od strane različitih svjetski poznatih kompanija.

Sam naziv (Entreprise Resource Planning) kaže da se radi o software-ima koji omogućavaju racionalno planiranje resursa određene kompanije. Cilj je da se unošenjem podataka o radu bilo kog segmenta poslovanja firme (proizvodnja, nabavka, prodaja, IT, računovodstvo) dobijaju precizne i tačne informacije o uspješnosti rada na svim nivoima.

Danas, ERP obuhvata kompletnu poslovnu inteligenciju (BI), a takođe i rukovanje “front-office” funkcijama kao što su automatizacija prodajne sile, promocije, „marketinga 1 na 1“ i dr. Korisnost njegove primjene se vidi u svim industrijskim granama, ne samo proizvodnji. Svijet usluga je toliko kompleksan, da možda upravo on treba najviše evidencije i praćenja kada je u pitanju izvještavanje.

Nastankom Cloud Computinga, odnosno pružanjem raznih softwareskih rješenja iz Cloud-a (SaaS), ERP kao usluga doživljava svoju ekspanziju proteklih godina. Postao je finansijski pristupačniji mnogim manjim firmama. A pored toga, Cloud-based rješenja ne samo da ERP softver čini dostupnijim, nego je njime jednostavnije i upravljati. Možda je još važnije, Cloud ERP omogućuje real-time izvještavanje i BI, čineći ih još vrijednijim menadžerima, pa i samim zaposlenima (ukoliko žele da analiziraju efekte svog rada).

Danas kada se govori o ERP programima, uglavnom se govori o svjetski poznatim kompanijama kao što su SAP, Oracle, Microsoft, Sage, Infor i dr. Svakako, Cloud computing je omogućio da se i manje, lokalne firme bave lokalizacijom raznih open source rješenja koja su prilagođena lokalnom načinu poslovanja, zakonima i dr. poslovnim lokalnim navikama, što je svakako odraz glokalizacije, odnosno globalne lokalizacije.

Kako bilo, ovaj članak je samo načeo ideju o činjenici da je važno organizovati, planirati resurse (rad, materijal, vrijeme, novac, energiju…) jer je to formula dugoročnosti i uspjeha. Ili kako bi Albert Einstein rekao:

“If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

DOBAR PLAN (ORGANIZACIJA) JE POLA POSLA.