Šta je Virtual Private Network i čemu služi?

VPN (Virtual Private Network) je tehnologija koja se povezuje putem interneta, kreirajući sigurnosnu konekciju preko javne mreže, odnosno interneta, kako bi se mogli spojiti na lokalnu mrežu koja se nalazi fizički udaljeno od nas. Svaki paket koji putuje kroz VPN je kriptovan, zaštićen sve do dolaska na određenu destinaciju. To znači da VPN napravi lokalnu mrežu preko javne mreže što omogućava korisnicima sigurno slanje i primanje podataka. VPN osigurava sigurnosni kanal koji je kriptiran jednim od algoritama. Ostali koji nemaju pristup ne samo da ne mogu da vide šta se nalazi u VPN, već obično ni ne znaju ko ga koristi. VPN tehnologiju koriste mnoge velike kompanije, edukacijske ustanove i agencije kako bi proširili i osigurali svoju mrežu te osigurali pristup podacima.

Kada povežete računar na VPN, računar se ponaša kao da je na istoj lokalnoj mreži kao i VPN. Sav mrežni saobraćaj šalje se preko sigurne veze na VPN. Pošto se računar ponaša kao da je na mreži, to nam omogućava da bezbjedno pristupamo resursima lokalne mreže čak i kada smo na drugoj strani svijeta. Kada pretražujemo internet dok smo povezani na VPN, računar se povezuje na internet preko šifrovane VPN veze. VPN proslijeđuje zahtjev za nas i proslijeđuje odgovor sa sajta nazad kroz sigurnu vezu.

VPN je prilično jednostavan alat koji se može koristiti za razne namjene:

  • Pristup poslovnoj mreži prilikom putovanja: VPN često koriste poslovni putnici za pristup svojoj poslovnoj mreži, uključujući sve njene lokalne mrežne resurse, dok su na putu.
  • Pristup svojoj kućnoj mreži dok putujete: Takođe, možete da podesite sopstveni VPN za pristup svojoj mreži dok putujete. Ovo će vam omogućiti pristup datotekama preko interneta.
  • Da sakrijemo aktivnost pregledavanja na lokalnoj mreži: Ako želimo da sakrijemo aktivnost pregledavanja za malo više privatnosti, možemo se povezati na VPN. Lokalna mreža će vidjeti samo jednu, sigurnu VPN vezu.

VPN protokoli definišu način na koji usluga upravlja prenosom podataka preko VPN-a.

Najčešći protokoli su:

  • PPTP (Point-to-point-tunneling-protocol) Ovo je jedan od najstarijih korištenih protokola, koji je originalno dizajnirao Microsoft.
  • L2TP (Layer 2 tunneling protocol) Ovo je prilično uobičajen i nudi pristojne brzine, ali je lako blokiraju neke web stranice koje ne pogoduju VPN korisnicima.
  • SSTP (Secure socket tunneling protocol) Ovo je još jedan Microsoftov protokol. Veza se uspostavlja sa SSl/TLS enkripcijom.
  • IKEV2 (Internet key exchange, version 2) Još jedan Microsoftov protokol. To je iteracija prethodnih Microsoftovih protokola i mnogo sigurnija. Pruža najbolju uslugu.
  • OPENVPN Protokol otvorenog izvora koji je prosječne brzine, zasnovan na SSL/TLS enkripciji. Najsvestraniji i najbezbedniji protokol.

Uopšteno govoreći većina VPN-ova vam omogućava da izaberete protokol koji koristite. Sa sigurnijim protokolom preko kojeg se povezujete sigurnija će biti čitava veza.

Zaključak je da VPN postao nužnost u ovom dobu online praćenja, pogotovo ako želite zaštiti svoju privatnost i osigurati vaše podatke.

Teleklik Cloud VPN servis vam omogućava da korištenjem Internet infrastrukture povežete više lokacija (poslovnica, uređaja) u virtuelnu privatnu mrežu (VPN), pristupite poslovnom okruženju sa bilo koje geografske lokacije, a da pri tome ne bude narušena sigurnost Vaše mreže. Cloud VPN-u pristupate putem internetskog preglednika, aplikacije na serveru, računaru, tabletu ili mobilnom telefonu.

Korištenjem naše usluge moguće je redukovati troškove mrežnih linkova, jer ova tehnologija ne zahtjeva iznajmljene linije od telekom operatera. Nije važno koji tip veze koristite, nije važno koliko su poslovnice udaljene jer, osim što pružamo VPN vezu u okviru naše mreže, preko nas možete povezati bilo koje dvije lokacije u svijetu.