Smart Cities – Pametni Gradovi

Obzirom da sam imao priliku prisustvovati na partnerskom događaju u Atini koji je organizovao Cambium Networks pod nazivom “Weaving our wireless fabric”, tema koja mi se nametnula za ovaj blog jesu tzv. pametni gradovi (Smart Cities). Na pomenutom događaju se zasita moglo puno čuti i naučiti o wireless tehnologijama (trendovima u wifi, izgradnji tzv. sigurnih gradova i dr.).

Prvo ću napisati nešto o samoj funkcinalnosti “pametnih gradova”, odnosno koje su komponente koje ga čine. Osnovna funkcionalnost koju Smart City treba da pruži jeste unapređenje sigunosti i poboljšanje kvaliteta servisa. Infrastruktura koja treba ovo da omogući mora da osigura efikasnu i moćnu sinergiju ICT i IOT tehnologija. Svjetska praksa pokazuje da su primarni naručioci i investiocioni pokretači implementacije ideje Smart City-ja, vlade i vladine institucije, koje su prepoznale ovu ideju kao pogodan način poboljšanja servisa i kvaliteta života za svoje građane.

Projekti implementacije Smart City omogućuju poboljšanje u brojnim oblastim, neke od njih su nevedene u nastavku:

 • Videonadzor,
 • Osiguravanje komunikacije na “specijalnim” događajima velike koncentracije korisnika koji iziskuju veliku pouzdanost,
 • Monitoring i kontrola infrastrukturnih sistema i objekata,
 • Javna Wi-Fi mreža,
 • Kontrola saobraćaja,
 • Kontrola ulične rasvjete i signalizacije,
 • Kontrola parkirnih prostora itd.

Zbog mnoštva servisa koji treba da budu osigurani na platformi koja omogućava Smart City funkcionalnost, nameće se pitanje koji medij prenosa omogućava bolje performasne a gledajući kroz prizmu cijene, performansi, načina instalacije, vremena trajanja implementacije itd. Dakle, pitanje je li to Fiber (“Optika”) ili Wireless način prenosa podataka i informacija. Wireless ima prednost u svim segmentima osim u dijelu performansi koje pruža, ali sa razvojem i unapređenjem Wireless opreme prednost optičkih vlakana, kao medija prenosa po pitanju performansi koje pružaju u odnosu na bežični način prenosa, je znčajno smanjen, tako da se Wireless oprema nameće kao primarni izbor pri implementaciji projekta Smart City. Proizvođač koji u poslednjh nekoliko godina konstatno bilježi napredak tehničkih performasi i uvodi nove inovacije na polju Wireless komunikacije, pa tako i na polju implementacije projekata Smart City je Cambium Networks.

U nastavku ćemo projekat Smart City posmatrati kroz wireless način komunikacije kao osnovnog medija koji osigurava protok podataka i informacija.

Neki od najčešćih segmenata koji su sastavni dio Smart City su:

1.Videnadzor

 • Kamere mogu da se napajaju iz bežičnih uređaja (širokopojasna wireless oprema ili Wi-Fi oprema),
 • Mala latencija (kašnjenje),
 • Ograničenja po pitanju mjesta instalcije kamera, odnosno prostora koji je moguće nadzirati su svedena na zanemariv procentulani nivo,
 • Bežična oprema radi sa bilo kojom IP based kamerom,
 • Osigurana sigurnost prenosa video zapisa,
 • Skalabilnost i proširenje sistema za videonadzor su gotovo bezgranične,
 • Centralizovan i sinhronizovan prenos video signala.

2. Wi-Fi Hot Spot rješenja

3. Udaljeni bežični nadzor i upravljanje Elektro-Energetskih postojenja

Ovdje izdvajamo sledeću aplikaciju, Field Area Networks (FAN):

 • Omogućava komunikaciju pametnih mjerača i distribuciju mjernih podataka
 • Omogućava brzu i efikasnu distribuciju SCADA podataka
 • Omogućava nastavak korištenja end-of-life analognih mjerača
 • Omogućava udaljeni pristup za prenos podataka, VoIP i vide streaminga.
 • Omogućava videonadzor, monitoring i implementacija raznih senzora

4. Udaljeni bežični nadzor i upravljanje postrojenjima za vodosnabdijevanja

5. Upravljanje u nadzor kriznim situacijama i nepristupačnim terenima

Smart City je siguran grad i poželjno mjesto za komotan život i rad sa mnoštvom dodatnog sadržaja koji upotpunjuje naše životne navike. Kao što je kolega Davor prošle sedmice pisao o IoT u domaćinstvu, odnosno navodio primjere pametnog upravljanja domaćinstvom, tako svi gore prethodno pobrojani sistemi omogućavaju pametno upravljanje gradovima. Svakako, postoji dilema da li je to uredu ako pogledamo s aspekta privatnosti i sigurno da postoje ljudi koji na pametne gradove ne gledaju s odobravanjem, ali ne možemo poreći da ove tehnologije nude bezbroj mogućnosti uštede resursa i bolje organizacije infrastrukturnih sistema.

Dosadašnje iskustvo po pitanju budućnosti i shvatanja IT-a u našem okruženju (zemlji), a prevedeno u matematičku formu i primjenjeno na temu ovog bloga bi glasila:

Smart Cities * BiH = NEMOGUĆA MISIJA

Razlog tome je jer nemamo tehničke preduslove. Samo ako uzmemo u obzir da su naše mobilne mreže, mreže treće genercije (3G), a da u Evropi i Svijetu već raspravljuju o 5G. Jedostavno, ne ispunjavamo tehničke uslove za LTE standard. Za takve stvari su potrebne strateške odluke i investicije na nivou vlade i velikih telekoma. Da li će i kada na našim prostorima neko od onih koji su neophodni da prepoznaju i podrže concept Smart City, biti dovoljno “Smart – Pametni”, vrijeme će pokazati, a do tada…