Poslovanje u Cloud-u – VPS

Razvoj informacionih tehnologija omogućio je digitalnu transformaciju poslovanja, tj. modernizaciju i ubrzavanje poslovnih procesa u preduzeću. Tako, danas primamo i šaljemo ponude elektronskim putem pomoću računara, kreiramo i održavamo elektronske baze podataka o kupcima i dobavljačima, koristimo poslovnu aplikaciju za računovodstvo i sl.

Digitalno poslovanje zahtjeva određenu računarsku i serversku infrastrukturu. Na primjer, ukoliko koristite poslovni software (za nabavku, prodaju, računovodstvo, skladište i sl.) vjerovatno u preduzeću imate određeni server na kome je pomenuti software instaliran. U tom slučaju, za nesmetano obavljanje poslovnih procesa potrebno je da obezbijedite visoku dostupnost servisa (poslovnog software-a), tj. da obezbijedite uslove za nesmetan rad servera. U suprotnom, rizikujete mogućnost pojave problema u funkcionisanju servera. Ovo može dovesti do kratkotrajnih prekida poslovnih procesa, ali, takođe, mogu izazvati i dugotrajniji prekid poslovanja, kao i gubitak dragocjenih podataka koji su smješteni na serveru. Obezbjeđivanje adekvatnih uslova za rad servera znači povećane troškove. Pored sredstava za nabavku fizičkog servera, morate izdvojiti i sredstva za njegovo održavanje i nadogradnju, zatim kontinuirano napajanje električnom energijom, sistem hlađenja, stabilan internet link, backup rješenje itd..

Šta uraditi kada su nabavka fizičkog servera i obezbjeđivanje uslova za njegov nesmetan rad preskupi?

Alternativa je preseljenje poslovanja u Cloud. To znači da ćete Vaš poslovni software i podatke umjesto na fizičkom serveru u Vašem objektu, smjestiti na Virtuelni Privatni Server.  VPS možete zakupiti od Cloud provajdera, kompanije koja se bavi iznajmljivanjem virtuelne serverske infrastrukture. U ovom slučaju, sve potrebne uslove za funkcionisanje servera prema Vašim potrebama će obezbijediti Cloud provajder, a Vama je za rad potrebna samo internet veza. Cloud tehnologija i nije neka novina i razvijene kompanije je koriste već godinama jer im olakšava poslovanje.

Najveća prednost poslovanja u Cloudu svakako je smanjenje troškova. Pored toga, poslovanje u Cloudu je dosta efikasnije, jer omogućavate svojim zaspolenima da pristupaju poslovnom software-u i podacima sa bilo koje lokacije i u bilo koje vrijeme. Preseljenjem poslovanja u Cloud možete se u potpunosti fokusirati na svoj posao, jer će brigu o serveru preuzeti stručni tim Cloud provajdera.

Teleklik kao Cloud provajder u ponudi ima TelPro VPS – uslugu profesionalnog Virtuelnog Privatnog Servera. Ukoliko Vam poslovanje u Cloudu zvuči zanimljivo budite slobodni da nam pošaljete upit ili da zakažete sastanak kako bismo Vam pomogli da odaberete konfiguraciju VPS-a u skladu sa potrebama Vašeg poslovanja.