Plesk web hosting platforma – osnove korištenja

Korisnici Teleklik usluge web hosting-a na raspolaganju imaju Plesk web hosting platformu sa kontrolim panelom za upravljanje sadržajem putem web interfejsa. Kroz navedeni panel korisnik može da upravlja svojim sajtom, reseller računom, Email adresama, DNS zapisima, FTP računom, kao i SSL sertifikatima. Zadnje verzije Pleska omogućavaju integraciju sa popularnim sistemima poput Github-i Docker-a.

Za sve one koji se do sada nisu susretali sa ovom web hosting platformom objasnićemo neke osnove korištenja Plesk-a.

1. Dodavanje sadržaja za Web stranicu

Sadržaj na Web stranicu dodajemo putem File Manager-a. Nakon odabira istog potrebno je sadržaj smjestiti u httpdocs ukoliko to nije drugačije definisano. Ukoliko imate više domena ili poddomena na jednom nalogu potrebno je odabrati folder koji je definisan za dati domen (poddomen).

2. Kreiranje baze

Bazu dodajemo putem Database opcije. Odabirom Add database potrebno je definisati naziv baze, server baze, kreirati korisnika baze, kao i šifru za istog.

3. Dodavanje Email adresa

Email adrese dodajemo putem Email opcije. Odabirom Create Email Address potrebno je unijeti korisničko ime za Email adresu kao i šifru za datog korisnika. U ovom meniju možemo da podesimo i Mailbox kvotu.

4. Izmjena DNS zapisa

DNS podešavanja vršimo putem DNS opcije. Odabirom DNS opcije, možemo da dodajemo razne DNS zapise poput: A, PTR, MX, CNAME, TXT .. Odabirom Add Record potrebno je unijeti tip zapisa, naziv domena (hosta) i IP adresu.

Kao što se može primjetiti, korištenje Pleska je jednostavno i intuitivno iako isti nudi mnoštvo upravljačkih opcija. Ukoliko ipak imate problema sa korištenjem Plesk-a ili jednostavno niste u mogućnosti da odradite navedene izmjene na Vašem domenu, Teleklik stručni tim Vam stoji na raspolaganju na Email adresu support@teleklik.ba.