Li-Fi – tehnologija budućnosti

Obzirom da se radi o tehnologiji budućnosti, nije na odmet da se još jednom podsjetimo šta je ustvari LiFi. Naš kolega Milan Janjetović je pisao na temu razvoja LiFi tehnologije i uporedio je sa WiFi tehnologijom (“Hoće li Li-Fi zamijeniti Wi-Fi?”). Da pročitamo šta nam kolega Davor piše na temu LiFi tehnologije.

Šta ako bi mogli da koristimo postojeće tehnologije kako bi omogućili pristup Internetu više od 4 milijarde ljudi koji žive na mjestima na kojima infrastruktura ne može da ga podrži? Upotrebom LED-a i solarnih ćelija Harald Haas i njegov tim su pioniri nove tehnologije koja prenosi podatke koristeći svjetlost i može biti ključ za premošćavanje digitalne podjele.

Li-Fi je tehnologija koja je otkrivena kao alternative Wi-Fi-u od strane profesora Haralda Haasa, sa univerziteta u Edinburghu 2011. godine. Za ovu tehnologiju se tvrdi da nudi brzinu prenosa podataka deset puta brže od Wi-fi-a.

 

KAKO TO FUNKCIONIŠE?

Li-Fi koristi LED svjetla za prenos informacija kroz vazduh. Sa Li-Fi-om, se  možete povezati na internet jednostavno tako što ćete biti u dometu LED sijalice. On koristi izvor svjetlosti na jednom kraju (LED) i svjetlosni senzor (uređaj koji se koristi za detekciju svijetlosti) na drugom kraju. Podaci se unose u LED sijalicu (sa tehnologijom obrade signala). Kada LED počne emitovati svjetlost senzor svjetlosti na drugom kraju pretvara promjene intenziteta svjetlosti (LED uključen i isključen) u elektricnu struju, a zatim u binarni kod.

Treperenje LED svjetla, tj. uključivanje i isključivanje pri ekstremnim brzinama se koristi za prenos podataka u binarnom kodu. Proces uključivanja i isključivanja je veoma brz i neprimjetan za ljudsko oko.

KOJE SU PREDNOSTI?

Ogromna dostupnost LED sijalica će dovesti do toga da se konektivnost ostvari na mjestima gdje Wi-Fi to ne može da ostvari (npr. u avionu, podmornici itd.). Još jedna prednost je to što ne postoji elektromagnetna interferencija, pa se samim tim omogućava povezivanje u elektromagnestki osjetljivim područjima ( npr. nuklearna elektrana). Pored toga, Li-Fi nudi bolju zaštitu podataka zato što svjetlosni zraci ne prolaze kroz zidove, što napadačima znatno otežava posao.

 

BUDUĆNOST LI-FI

Kako radio-talasi koje koristi Wi-Fi  postaju sve zagušeniji i kako se potražnja za brzom i efikasnijom bežičnom komunikacijom povećava,  Li-Fi se nudi kao sigurno i pouzdano rješenje.

Iako je još rano da se kaže koliko daleko će Li-Fi dogurati, može se sa sigurnošću reći da će ova nova tehnologija postati neophodan dodatak za Wi-Fi (nudeći nove aplikacije i mogućnosti na mjestima gdje Wi-Fi  nije dovoljno adekvatan).