Faktori koji utiču na stabilnost računara

Činjenica je da u svijetu računarskih tehnologija ne postoji korisnik koji se tokom svog rada barem jednom nije susreo sa problemima izazvanim nestabilnošću računara. Kako da izbjegnete frustracije i spriječite nastanak problema?

Problemi sa računarima izazvani raznim faktorima, koji najčešće dovode do degradacije i ugrožavanja operativnosti računarskog sistema, veoma često su uzrok frustracija. Ovakve nestabilnosti znatno dovode u pitanje nesmetano obavljanje poslovnih procesa.

Računar radi usporeno, operativni sistem ima problem sa pokretanjem, prijavljuje greške različitog tipa, pojedini dijelovi sistema su nedostupni i nefunkcionalni, ne možete pristupiti aplikacijama koje su vam potrebne za obavljanje poslovnih procesa.

Nakon svega ovoga pitaćete se, zašto se sve ovo dešava i koji su faktori najčešći uzročnioci ugrožavanja stabilnosti računara?

Prisustvo malicioznog softvera na računaru.

Maliciozni softver najčešće dovodi do oštećenja i gubitka podataka, uništavajući fajlove neophodne za nesmetan rad sistema. Činjenica je da na većini računara danas nije implementirano odgovarajuće antivirus rješenje, koje bi obezbjedilo odgovarajuću mjeru zaštite i bilo u mogućnosti da prepozna i eliminiše aktuelne prijetnje zlonamjernog softvera kojem su računari svakodnevno izloženi.

Odgovarajućim antivirus rješenjem stepen zaštite bi se povećao na znatno viši nivo.

Nepouzdan i neprovjeren sistemski i aplikativni softver

Nepouzdan i neprovjeren sistemski i aplikativni softver najčešće je uzrok narušavanja stabilnosti sistema, ukoliko se preuzima iz neprovjerenih ili nedovoljno provjerenih izvora. Samim tim je upitan programski kod koji je često zbog lošeg kodovanja nepotpun i nedovoljno kompatibilan sa sistemom, tim su ugroženi i drugi bitni segmenti sistema.

Prije preuzimanja softvera preporučljivo je provjeriti izvore i iskustva osoba koje su već koristile softver, a iskustva se najčešće nalaze na internet portalima izvora.

Neodgovarajući driveri

Ako uzmemo u obzir različite tipove hardverskih komponenti koji se nalaze u računarima, vrlo je važno odabrati odgovarajuće drivere (upravljačke programe hardverskih uređaja). Ponekad driveri sadrže greške, takozvane bug-ove koji uzrokuju nepravilnosti u radu.

Ove nepravilnosti se ogledaju kroz privremenu nedostupnost pojedinog uređaja i restarta računara, što može dovesti do gubitka podataka i otkazivanja pojedinih hardverskih komponenti.

Prilikom biranja hardvera važno je odabrati onaj koji je odgovarajućeg kvaliteta i za koji postoje kvalitetni i odgovarajući driveri.

Neodgovarajuća RAM memorija i oštećenja hard diska

Neodgovarajuća RAM memorija je takođe uzročnik pada operativnog sistema. Ako je rad memorije ugrožen, dolazi do pojavljivanja takozvanog plavog ekrana ili ekrana smrti, gdje dolazi do nasilnog prekida rada operativnog sistema. Tada postoji mogućnost oštećenja ključnih sistemskih fajlova, neophodnih za pravilan rad sistema.

Kvar se ogleda kroz oštećenja sektora diska i nemogućnost čitanja podataka, gdje u najgorem slučaju dolazi do nemogućnosti pokretanja sistema i trajnog gubitka podataka. U drugom slučaju problemi se najčešće manifestuju kroz usporen rad računara.

Miniature technicians working on a computer circuit board or motherboard. Tech support concept.

Rizik od faktora zbog kojih dolazi do navedenih problema, je moguće spriječiti preventivnom i blagovremenom reakcijom.

Ovim bi na vrijeme prepoznali i uklonili faktore rizika, čime bi se spriječili ozbiljni problemi koji mogu znatno ugroziti poslovne procese.

Teleklik Vam u sklopu svoje ponude nudi TelPro Teh uslugu tehničkog održavanja gdje za vas vodi brigu o svim bitnim segmentima, neophodnim za pravilno funkcionisanje sistema.

Model mjesečnog održavanja računarske infrastrukture garantuje kvalitet, štedi vrijeme i novac, te daje sigurnost.