Svjetski dan dostupnosti ukazaće na potrebu kompanija za dostupnošću data centara. Može li IT garantovati da korisnici, partneri i zaposleni imaju pristup svojim aplikacijama i podacima 24/7? Upravlja li IT data centrom koji je uvijek dostupan? Ako neka od aplikacija postane nedostupna, može li je IT vratiti u roku od 30 minuta?

Kompanijama više nije glavno pitanje „Imamo li dobar backup?“ već je najvažnije „Jesmo li uvijek dostupni?“

Korisnicima je dovoljno da rade sigurnosne kopije podataka i dobro ih je podsjećati koliko im to može biti korisno. Porodične fotografije, lični dokumenti, e-mailovi – dovoljan je kvar na hard disku ili prolivena šoljica kafe za poprilične glavobolje, ako ništa od toga nije sačuvano kao sigurnosna kopija. A i nije nikakav problem ako je potrebno nekoliko sati ili dana da svi ti podaci budu ponovno nadohvat ruke, nakon što se vrate iz backupa.

Ali, s globalnim kompanijama sasvim je drugačija situacija.

Zaposleni, korisnici i partneri očekuju pristup informacijama i aplikacijama u svakom trenutku i s bilo kog mjesta. Na žalost, to se ne događa. Čak 84 posto IT direktora priznaju da ne mogu ispuniti ta očekivanja, prema posljednjem istraživanju kompanije Veeam Software, te da ih to košta gotovo 16 miliona dolara godišnje. Ne mogu čak ni ispuniti ugovore o nivou usluge (SLA).

SLA-jevi za ciljano vrijeme oporavka (RTO) su prosečno 1,6 sati, ali učesnici istraživanja kažu da u stvarnosti oporavak traje prosječno tri sata. Slično tome, SLA za ciljanu tačku oporavka (RPO) postavljen je na 2,9 sati, dok se to presječno ostvari tek za 4,2 sata.

Ni jedan zaposleni ili korisnik neće prihvatiti da je potrebno čak nekoliko sati da bi došao do kritičnih aplikacija. Dobro je imati backup, ali ako neko treba da dođe do snimaka u dubinama skladišta na drugom kraju grada pre no što oporavak uopše počne, rješenje problema je poprilično daleko.

Činjenica je da su zastoji i nedostupnost sve češći. Tokom 2015. kompanije su prosečno imale 15 neplaniranih zastoja u godini, u poređenju sa prosečno 13 takvih događaja u 2014. godini. Prosečna dužina tih zastoja takođe se povećala, pri čemu donosioci odluka u IT-iju kažu da se vrijeme nedostupnosti kritičnih aplikacija produžilo sa 1,4 na 1,9 sati. Nedostupnost nekritičnih aplikacija za poslovanje takođe se povećala, sa četiri na 5,8 sati. No, osim nezadovoljstva zaposlenih, partnera i korisnika, takva situacija poprilično košta kompanije koje ih doživljavaju. Zastoji i izgubljeni podaci prosječno godišnje koštaju kompanije 16 miliona dolara, odnosno čak 60 posto više nego što je to pokazalo istraživanje iz 2014. godine.

Kompanijama ne treba backup, njima je potrebna dostupnost. Ali 24/7 dostupnost donedavno nije bila moguća za sve podatke i aplikacije. Zahvaljujući kombinaciji poboljšanja kao što su storage snapshoti, virtualizacija i slične tehnologije, danas sve kompanije po prihvatljivim cijenama mogu raditi sigurnosne kopije čak svakih 15-30 minuta te oporaviti sve podatke i aplikacije u istom tom roku.

Obilježavanje Svjetskog dana dostupnosti omogućava kompanijama da shvate da je prava dostupnost nadohvat ruke.