Budućnost CLOUD-a

Dana Koruga, rukovodilac sektora za Marketing i prodaju Teleklika zbog čestih upita o tome što je zapravo “oblak”, pisala je o budućnosti i prednostima centralizacije podataka na jednom mjestu, stalnoj dostupnosti i manjem riziku od gubitka podataka čuvanih kod Cloud provajdera.

Postoji više od decenije kako je cloud računarstvo „na sceni“.

Bez obzira na razne „strahove“, pitanja i nedoumice koje se javljaju kada je cloud u pitanju, uzveši u obzir period i pravac njegovog razvoja, može se tvrditi sljedeće:

Cloud ipak radi!
Gledano na primjerima kompanija različitih veličina, djelatnosti i tržišne rasprostranjenosti

Cloud računarstvo jednostavno pomjera stvari na drugu lokaciju!
S aspekta korisnika nije se ništa značajno promjenilo. Jednostavno su procesi, sistem i najčešće podaci izmješteni na drugo mjesto.

Relativno je sigurno!
Stoji činjenica da se podaci pohranjuju kod cloud provajdera, što čini da cloud usluga kod korisnika izaziva osjećaj nesigurnosti, ali treba imati u vidu da su to firme koje se bave isključivo tom uslugom i rade maksimalno na unapređenju njenih performansi. Svakako, korisnik ima potpuno pravo da odabere cloud provajdera, kao i sigurnosne mjere zaštite svojih podataka.

Uvijek ostaje pitanje “ko odgovora za podatke”!
Ako su korisnikovi podaci pohranjeni kod cloud provider-a, ko je odgovororan za njih? Svakako, da ih sačuva u obliku u kojem su mu dati i da to bude u potpunosti dosljedno ugovorenom načinu čuvanja, ODGOVORAN JE CLOUD PROVIDER!

Da li izaziva veliki problem raskid saradnje sa cloud provider-om?
Odnosno, koliko je uspotavljanje novog cloud sistema fleksibilno i jednostavno. U tom slučaju važno je da cloud provider obeća funkcionisanje procesa bez obzira na brend tehnologije.

Da li cloud ima budućnost?

– Itekako da!

Animuzitet prema cloud-u nestaje. IT stručnjaci i donosioci odluka, uviđaju prednosti cloud-a. Statistike govore u prilog tome da je sve veći broj korisnika cloud tehnologija, kao i da je zadovoljstvo tim tehnologijama na sve većem nivou.

Cloud predstavlja jedan potpuno novi pogon kada su inovacije u domenu IKT-a u pitanju! Primjena hibridnog cloud-a je u toku. Očekuje se da će 50% velikih kompanija preći na hibridni cloud do 2017.

Cloud bitka neće biti na cjenovnom nivou, ona ide na viši nivo. Cloud provajderi će se boriti kako da isporuče kvalitetnije usluge iz cloud-a, sa što više karakteristika i funkcionalnosti.

Očekuje se da će tržište cloud-a vrijediti 191 mld dolara do 2020. godine!

Teleklik Cloud, najsigurnije rješenje za Vaše poslovanje!
www.teleklik.ba

+387 51 491 860
info@teleklik.ba