ZAPOSLENJE

Tražiš posao?

Želite da radite u mladom i dinamičnom timu?
Želite da učite?
Spremni ste za izazove?
Trebate iskustvo u radu sa najnovijim informacionim tehnologijama?

Ako ste na sva ponuđena pitanja odgovorili sa DA, kontaktirajte nas i pridružite se našem timu!

simetricni internet
Pošalji upit