IT i poslovanje (hardver i softver)

BYOD (Bring Your Own Device)

BYOD (Bring Your Own Device) 750 410 Teleklik

Teleklik vas upoznaje sa BYOD (Bring Your Own Device) sistemom poslovanja, u kojem je radnicima dozvoljeno da svoje tablete i mobilne telefone donose na posao i s njih pristupaju reursima preduzeća.

Rješenje na klik!

BESPLATNI TELEFON TEHNIČKE PODRŠKE:
080 05 07 05

ZAHTJEVI ZA TEHNIČKU PODRŠKU
HELPDESK SISTEM
support@teleklik.ba

ADRESA
Kralja Petra II Karađorđevića 39
78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 491 860
Fax: + 387 51 491 868
Email: office@teleklik.ba

Translate »