cloud usluge

TelPro VPS

TelPro Mail

Cloud Drive

Monitoring

Helpdesk sistem

Cloud VPN

Uvod u Cloud computing

Cloud computing podrazumijeva pristup računarskim servisima – poput servera, storagea, softwarea putem interneta (“Cloud”). Cloud computing je, na primjer, kada podatke pohranjujemo na određenoj lokaciji putem interneta umjesto na hard disku ličnog računara.

Platforme za Cloud computing, poput Azure, su obično jeftinije i sigurnije, pouzdanije i fleksibilnije od lokalnih servera. Uz Cloud, zastoja opreme zbog održavanja, krađe ili oštećenja gotovo da i nema. Azure omogućava da povećate ili smanjite svoje resurse gotovo trenutno kada se promijene vaše potrebe. Takođe, obično plaćate samo za servise koje koristite, što pruža nivo praktičnosti i kontrolu troškova, a što je gotovo nemoguće postići infrastrukturom na licu mjesta.

Niži troškovi

Cloud computing eliminiše troškove upostavljanja i održavanja Data centara, kao što su zapošljavanje dodatnog osoblja ili kupovina zemljišta, zgrada i hardvera. Cloud omogućuje kompanijama pristup računarskim resursima koji su im potrebni u stvarnom vremenu kako bi se uskladile s njihovim poslovnim potrebama.

Povećana produktivnost

Cloud vam omogućava da efikasnije razvijate i upravljate svojim aplikacijama s gotovo neograničenim računarskim resursima. Cloud provajderi kontinuirano ažuriraju mreže svojih data centara najnovijom generacijom hardvera, pružajući vam brze i efikasne računarske resurse koji nikad ne zastarjevaju i koje bi bilo značajno skuplje implementirati u jednom data centru.

Veća sigurnost

Cloud provajderi ulažu ogromne svote novca u osiguranje svoje infrastrukture. Oni obično nude širok skup politika, usklađenosti, tehnologija i kontrola koje jačaju vašu sigurnost štiteći vaše podatke, aplikacije i infrastrukturu od prijetnji.

Globalna skala

Cloud computing radi na data centrima širom svijeta, pružajući veću fleksibilnost i pouzdanost i omogućujući sigurnosne kopije podataka na više geografskih lokacija. To takođe omogućava da se vaši IT resursi po potrebi isporučuju sa specifičnih geografskih lokacija.

Šta je Azure

Azure predstavlja sve širi skup Microsoft Cloud servisa koje pomažu organizacijama da odgovore savremenim poslovnim izazovima. Microsoft Azure korisnicima daje slobodu da kreiraju, upravljaju i implementiraju aplikacije na globalnoj mreži koristeći omiljene alate.

Azure je siguran

Cloud computing daje sigurnost, ali Azureov proaktivni pristup sigurnosti, usklađenosti i privatnosti je jedinstven. Microsoft je postao lider u ovoj industriji uspostavljajući i dosljedno ispunjavajući jasne sigurnosne i zahtjeve privatnosti.

  • Započnite sa sigurnim temeljem

Smanjite troškove i složenosti pomoću veoma sigurne Cloud osnove koja koristi višeslojnu sigurnost koju pruža Microsoft.

  • Pojednostavite usklađenost i omogućite poslovnu transformaciju

Koristite ugrađene kontrole, alate za upravljanje konfiguracijom, resurse za implementaciju i vođenje i izvještaje nezavisnih revizija da biste pojednostavili vaše potrebe za usaglašavanjem.

  • Rano otkrivanje prijetnji

Prepoznajte nove prijetnje i brzo reagujte pomoću jedinstvenih servisa koji raspolažu globalnim podacima o cyber-sigurnosti u realnom vremenu.

Rješenje na klik!

BESPLATNI TELEFON TEHNIČKE PODRŠKE:
080 05 07 05

ZAHTJEVI ZA TEHNIČKU PODRŠKU
HELPDESK SISTEM
support@teleklik.ba

ADRESA
Kralja Petra II Karađorđevića 39
78 000 Banja Luka
Telefon: +387 51 491 860
Fax: + 387 51 491 868
Email: office@teleklik.ba

Translate »