Thunderbird 45.7.1

Mail clienti su specijalizovani programi za upravljanje elektronskom poštom koji olakšavaju primanje, slanje, pisanje i arhiviranje poruka. Postoje brojni mail clienti i njihovo podešavanje ide slično. Ovde će biti navedeni opšti podaci za konfigurisanje i kao primer podešavanje programa Microsoft Outlook.

Tokom podešavanja e-mail klijenta, u jednom koraku ćete birati po kom protokolu će Vaš e-mail klijent preuzimati Vašu elektronsku poštu sa vašeg e-mail servera.

Moguće opcije su:

  • POP3 - Post Office Protocol Version 3
  • IMAP - Internet Message Access Protocol

POP3 protokol podrazumeva da će se Vaša elektronska pošta, nakon što je preuzmete sa našeg servera, čuvati lokalno na Vašem računaru. Dobra strana POP3 protokola je što omogućava da na Vašem računaru čuvate veliku količinu elektronske pošte, mnogo više od 100 MB, koliko trenutno iznosi ograničenje za Vaše poštansko sanduče na našem serveru. Loša strana POP3 protokola jesu problemi sa sinhronizacijom u slučaju kada elektronskoj pošti pristupate sa više računara (uređaja). Na primer, može se desiti da poruke koje ste pročitali na jednom računaru uopšte ne vidite na drugom ili da ih ponovo vidite kao nepročitane poruke (ovo zavisi od konkretnog načina na koji su e-mail klijenti na tim računarima podešeni).

IMAP protokol podrazumeva da će se Vaša elektronska pošta čuvati konstantno na našem serveru. Dobra strana IMAP protokola je što nećete imati problema sa sinhronizacijom, ukoliko elektronskoj pošti pristupate pomoću više računara (uređaja). Drugim rečima, na svakom od tih računara (uređaja) videćete isto stanje u Vašem poštanskom sandučetu. Loša strana IMAP protokola je što povremeno morate brisati poruke iz Vašeg poštanskog sandučeta, kako na našem serveru ne biste prešli limit, koji trenutno iznosi 100 MB. Ukoliko u potpunosti iskoristite kvotu koja Vam je dodeljena na našem serveru, nećete više biti u stanju da primate i šaljete elektronsku poštu, sve dok ne obrišete neke poruke koje Vam više nisu potrebne.

Incoming mail server i Outgoing mail server trebaju da sadrže naziv vašeg domena, npr. za domen teleklik.ba će biti mail.teleklik.baTeleklik je na vašoj strani.