FileZilla

FTP – file transfer protocol – povezuje vaš računar sa vašim veb serverom ili hosting paketom i na taj način omogućava preuzimanje i otpremanje datoteka, odnosno, download i upload datoteka na server.

FTP klijent je softver sa grafičkim interfejsom koji ostvaruje FTP vezu za transfer datoteka putem interneta. Možemo to objasniti i ovako, na svom lokalnom računaru možemo da ubacujemo nove datoteke, brišemo postojeće ili da im menjamo mesto u direktorijumima koristeći File Explorer. Isto to možemo raditi i sa datotekama koje se nalaze na udaljenom serveru uz pomoć nekog od FTP klijenata.

FilleZila je besplatan, open source FTP klijent za Windowse, Mac i Linux. Podržava FTP, SFTP, i FTPS (FTP over SSL/TLS) protokole. Filezilla je vrlo kvalitetan, brz, pouzdan i naravno potpuno besplatan program i zbog njegovih kvaliteta ga je izabrao velik broj Avalonovih korisnika kao i korisnika širom svijeta. Važno je i dodati da za ovaj FTP klijent često izlaze nadogradnje što ga drži u vrhu po sigurnosti.Teleklik je na vašoj strani.